Privacy statement

Als u besluit uw gegevens naar Swets te zenden, geeft u Swets daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van werk of bij het vervullen van uw vacature.

Swets gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en zal ze alleen ter beschikking stellen aan een derde met het doel werk te vinden of een vacature te vervullen.